ارسال پیغام یا تجربۀ شما

برای تماس با ما و ارسال پیغام یا سؤال خود می توانید به آدرس contact@neardeath.org ایمیل فرستاده یا از فرم زیر استفاده کنید (لطفاً در تایپ آدرس ایمیل خود دقت کنید).

(اگر تاکنون تجربۀ نزدیک به مرگ یا خروج از بدن داشته اید، ممنون می شویم که آن را با ما در میان بگذارید. گرچه تجربه های غربی به نسبت زیادی در دسترس است، از هم میهنان عزیزمان به جز تعدادی انگشت شمار، گزارش چندانی موجود نیست. ارسال تجربه شما به ما در زمینۀ تحقیق در این باره از دید تجربه های ایرانی و افراد مسلمان کمک خواهد کرد. تمام اطلاعات شخصی شما به طور اکید محرمانه تلقی شده و منتشر نخواهد شد. اگر ترجیح می دهید به جای نوشتن و تایپ مطالب در اینجا آن را به طور شفاهی توضیح دهید،  می توانید شمارۀ تلفن خود و ساعت مناسب برای تماس را در اختیار ما قرار دهید تا با شما تماس گرفته شود.)

نام (منتشر نخواهد شد)

آدرس پست الکترونیکی (منتشر نخواهد شد)

موضوع یا عنوان

پیغام یا تجربۀ نزدیک به مرگ شما

61+