اتفاقات آینده

آینده از دید تجربه های نزدیک به مرگ

تعدادی از تجربه کنندگان صحنه هائی از آینده بشریت را در تجربۀ خود مشاهده کرده اند. بین این گزارش ها که برای افراد مختلف با زمینه های متفاوت اتفاق افتاده هماهنگی زیادی مشهود است. متأسفانه پیغام هماهنگ بین تمام این گزارش ها این است که اگر بشریت (به صورت فردی و گروهی) به آنچه می کند ادامه دهد و رفتار خودخواهانه و حریصانۀ خود را تغییر ندهد و به ریشۀ معنوی و ماورائی خود توجه نکرده و به جای رقابت و ستیز، به کمک و دلسوزی در حق یکدیگر روی نیاورد، حوادث جهانی بسیار سختی در انتظار این سیاره و ساکنین آن خواهد بود. گرچه معمولاً تاریخ دقیق این اتفاقات تعیین نشده اند، از بررسی آنها می توان دریافت که زمان این اتفاقات چندان دور نیست و ممکن است دامنگیر این نسل یا نسلهای آیندۀ نزدیک گردد. چندین تجربۀ نزدیک به مرگ مشهور که به اتفاقات آینده اشاره می کنند در ادامه درج شده است.

آینده قابل تغییر است

NDEهای متعددی به این امر اشاره می‌کنند که آینده غیر قابل تغییر نیست و تحت تأثیر انتخاب انسانها و رفتار آنها خواهد بود. مارگوت گری (Margot Grey) در تجربۀ خود می‌گوید «… به من اتفاقاتی نشان داده شد که احتمال دارد در آینده نزدیک رخ دهد، ولی این آگاهی نیز به من داده شد که هیچ چیزی به طور مطلق ثابت شده و غیر قابل تغییر نیست و به این بستگی دارد که ما چگونه از آزادی انتخاب خود استفاده کرده و عمل کنیم، حتی آن اتفاقاتی که از هم‌اکنون معین شده‌اند.»

هوارد استرم که چند قسمت از تجربۀ او را نقل کردیم می‌گوید: «ما آزادی انتخاب داریم و اگر خود را تغییر دهیم می‌توانیم آینده‌ای را که به من نشان دادند تغییر دهیم. آینده‌ای که به من نشان دادند بر اساس رفتاری بود که مردم امروزه دارند. … خدا در حال تغییر دادن دنیای ماست و می‌خواهد مردم دنیا عوض شوند. خدا به زودی هر کس را بیدار خواهد کرد تا آن کسی شود که خدا او را آفریده است. آنانی که ارادۀ خدا و این بیداری را در زندگی خود قبول کنند نجات یافته و سرفراز خواهند گشت و کسانی که آن را رد کنند (از روی زمین) از بین خواهند رفت.»

بلایای آینده نتیجۀ طبیعی عملکرد بشریت است

رنی پاسارو (Reinee Pasarow) که در نوجوانی خود در اثر واکنش آلرژی شدید به نوعی خوراکی درگذشته و تجربه نزدیک به مرگ داشت، در تجربۀ خود در مورد آینده اینگونه دیده بود:

«تصویری که من در حین تجربۀ من از آینده به من نشان داده شد تصویری پر آشوب و منقلب بود، که نتیجۀ طبیعی بی توجهی و بی اهمیت شمردن حقیقت است. به من گفته شد که این رنج و عذاب به خاطر این است که بشریت بر خلاف قوانین جهان عمل می‌کند. این بلایا نتیجۀ تنبیه یا انتقام از طرف خدائی خشمناک نیست، بلکه مانند دردی شدید است که یک نفر می‌تواند در اثر بی توجهی به قانون جاذبه و زمین خوردن حس کند. این بلایا در جهت تصفیۀ زمین و متنبه شدن بشریتی که کورکورانه در زیر لوای علم، قانون، و مذهب پنهان شده است، ملزم خواهد بود. به من گفته شد که سرطان تکبر و خودخواهی، مادی گرائی، نژاد پرستی، میهن پرستی متعصبانه، و در مجموع دیدی جدائی گرا در حال نابود کردن بشریت است. در پایان این دورۀ گذرا، گوئی بشریت از نو متولد خواهد شد، با درک و نگاهی جدید به جایگاه خود در جهان هستی. ولی این تولد دوباره، مانند تمام تولدها با درد زیادی همراه خواهد بود. بشریت جدید متواضع و فروتن و در عین حال آگاه و با درایت، صلح طلب، و بالاخره متحد خواهد بود.»

تحقیقات دکتر کنس رینگ

دکتر کنس رینگ (Kenneth Ring) یکی از محققین مشهور در زمینۀ NDEهاست. وی در تحقیقات خود راجع به پیشگوئی آینده در تجربه های نزدیک به مرگ اینطور مشاهده کرده است:

تجربه کنندگان احساس می کنند که به ادراک عمیقی راجع به سیارۀ زمین و تاریخ و تحولات آن از ابتدا تا انتها دست می‌یابند. آنچه در مورد آینده دیده می‌شود معمولاً از نظر بازۀ زمانی به نسبت کوتاه است. بعضی از این افراد در گزارش خود بیان می‌کنند که در آینده به تعداد زمین لرزه‌ها، آتشفشان‌ها و تغییرات بزرگ زمین شناسی و بلایای طبیعی افزوده خواهد شد. ساختار آب و هوای زمین تغییر خواهد یافت و روی توزیع و منابع غذائی اثرات بزرگی خواهد داشت. سیستم اقتصاد جهانی از هم فرو خواهد پاشید. ولی تمام این اتفاقات موقتی خواهند بود و بالاخره دوران جدید زندگی بشر آغاز خواهد شد که در آن صلح جهانی و برادری و محبت و دلسوزی بین همۀ انسانها حاکم است.

قسمتهائی از بعضی از این گزارش‌ها که دکتر رینگ به آن اشاره کرده در اینجا درج شده است:

اتفاقات زمینی و جغرافیائی

«تحولات زیادی از قبیل زمین لرزه، آتش فشان، سیل و …. اتفاق خواهد افتاد و تعداد و شدت آنها به تدریج افزایش خواهد یافت. به من این آگاهی داده شد که این تحولات انعکاس تحولات اجتماعی و خشونت‌هائی است که بین مردم و کشورها در آن موقع حاکم است.»

«زمین لرزه‌ها به شدت افزایش خواهند یافت و آمریکا زمین لرزه‌های زیادی را حس خواهد کرد.»

«قطب‌های زمین جابجا خواهند شد و این تحولات زمین ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک آگاهی و بیداری جدید برای مردم روی زمین بوجود بیاید. دیدم در طول تاریخ بشریت این اتفاق و تحولات هر چند مدت یک بار رخ می‌دهد و این برای زمین در جهت صعود به مرحلۀ بعدی رشد و تحول امری اجتناب ناپذیر است.»

«امکان دارد که قطب‌های زمین حرکت کنند و تغییراتی در آنها رخ دهد. این تغییرات باعث نابودی تمام بشر نخواهد شد، ولی بشریت (از نظر جمعیت و آنچه ساخته و بنا کرده است) دوباره به نقطۀ آغازین بازخواهد گشت.»

تغییرات آب و هوائی

«در بسیاری از کشورها خشکسالی‌های شدید اتفاق خواهد افتاد در حالی که کشورهای دیگر متحمل طوفانهای بسیار مهیبی خواهند شد که سیل‌های بزرگ و امواج عظیمی را ایجاد خواهد کرد که نتیجۀ بارندگی بیش از حد در این کشورها خواهد بود. در کل آب و هوا بسیار غیر قابل پیش بینی خواهد شد. بعضی از این تغییرات از هم اکنون نیز شروع شده‌اند.»

«به خاطر خشکسالی در مناطق متعدد، بشریت با کمبود جدی مواد غذائی روبرو خواهد شد. این باعث افزایش چشم‌گیر قیمت مواد غذائی شده و بسیاری از مردم ناچار خواهند شد تا از خوردن بسیاری از چیزهائی که تا قبل از آن به وفور در دسترسشان بوده است صرفنظر کنند.»

«ما خشکسالی های رو به فزونی خواهیم داشت که باعث افزایش قیمت غله شده و آن نیز به نوبۀ خود قیمت سایر مواد غذائی را بالا خواهد برد. این مسئله فشار و تنش زیادی به اقتصاد جهانی که در آن موقع خود رو به نزول و رکود است وارد خواهد کرد. در اثر این تنش‌ها و کمبودها، درگیری‌های مسلحانه زیادتر خواهد شد.»

برقراری نظامی نوین

«من دیدم که بعد از گذشت این دورۀ تاریک از زندگی بشر، و نابودی آنچه بشر از زندگی دنیائی برای خود ساخته بود، یک بیداری و آگاهی جدید پدیدار خواهد شد و بشریت در شکل نوینی ظاهر خواهد شد. دیدم که متعاقباً عصر طلائی زندگی انسان بر روی زمین شروع خواهد شد و در آن انسانها در صلح و هارمونی با یکدیگر و با بقیۀ طبیعت و موجودات خواهند زیست.»

«پس از این تغییر و تحولات، گوئی بشریت دوباره متولد خواهد شد، با درک و نگاهی جدید به جایگاه خود در جهان هستی. ولی این تولد دوباره، مانند تمام تولدها با درد زیادی همراه خواهد بود. بشریت جدید متواضع و فروتن و در عین حال آگاه و با درایت، صلح طلب، و بالاخره متحد خواهد بود.»

قسمتهایی از تجربۀ هوارد استرم

هوارد استرم در تجربۀ خود اتفاقاتی از آینده را دیده بود: “… در این آینده زلزله‌ها، آتشفشان‌ها، طوفان‌ها، و سیل‌های زیادی در اطراف زمین اتفاق خواهد افتاد، آب و هوای زمین به شدت تغییر خواهد کرد و رکود (اقتصادی) بزرگ جهانی رخ خواهد داد…من از آن فرشته پرسیدم آیا آمریکا دنیا را دی این تحولات رهبری خواهد کرد؟ آنها جواب دادند: به آمریکا این فرصت و موقعیت داده شده که برای بقیۀ مردم دنیا یک معلم و رهبر باشد. به آمریکا نعمت و منابع بسیاری اعطا شده است، بیشتر از هر کشور دیگر در تاریخ، ولی از آنانی که بیشتر دریافت کرده‌اند انتظارات بیشتری نیز هست. آمریکا در اینکه این هدایای خود را به دیگران بدهد و به مسئولیت خود عمل کند شکست خورده است. اگر آمریکا به بهره‌بری بیش از حد از منابع طبیعی و حرص خود ادامه دهد رحمت خدا از آن برداشته خواهد شد و از نظر اقتصادی از هم فرو خواهد پاشید و در نتیجۀ آن جنگهای داخلی شروع خواهد شد. به خاطر طبع آزمند مردم آن، مردم یکدیگر را برای یک فنجان بنزین خواهند کشت در حالی که بقیۀ مردم دنیا با وحشت آن را نظاره خواهند کرد. بقیۀ کشورها (برای نجات شما) مداخله نخواهند کرد زیرا آن ها خود قربانی طمع شما بوده‌اند و در واقع از نابودی چنین مردم خودخواهی استقبال خواهند کرد. آمریکا باید به زودی تغییر کرده و راهنما و معلم خوبی و سخاوت برای بقیه شود. در حال حاضر آمریکا یکی از بزرگ‌ترین بانیان جنگ و کشتار و فرهنگ خشونت در روی زمین است. این امر پایان خواهد یافت زیرا شما خود بذر نابودی خود را در خود دارید. یا شما به دست خود خود را نابود خواهید کرد یا اگر تغییر نکنید خداوند شما را به پایان خواهد رسانید.

قسمتهائی از تجربۀ جرج ریچی

دکتر جرج ریچی (George Ritchie) در کتاب خود به نام “بازگشت از فردا” [125] از تجربۀ خود می‌گوید:

… وجود نورانی مجرائی را در زمان در پیش روی من گشود. از درون این مجرا می‌توانستم ببینم که بلایای طبیعی زیادی در آینده بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد. به تدریج خودخواهی و خود درست بینی مردم افزایش یافته و با آن بلایای طبیعی نیز بیشتر اتفاق می افتند و به تعداد گردبادهای شدید، سیل‌ها، آتش فشان‌ها و زمین‌لرزه‌ها افزوده خواهد ‌شد. می‌دیدم که خانواده‌ها از هم خواهند پاشید و دولتهای زیادی سقوط خواهند کرد، در حالی که مردم تنها به خود فکر می‌کنند. نظامیانی را دیدم که از سمت جنوب به آمریکا حمله خواهند کرد و در نقاط مختلف روی زمین انفجارهائی سهمگین متعددی اتفاق خواهد افتاد که بزرگی آن خارج از تصور بود. من فهمیدم که اگر به همین منوال پیش رود، انسانهای روی زمین یکدیگر را کاملاً نابود خواهند کرد. ناگهان این روزنه بسته شده و مجرای دیگری در زمان برای من باز شد. در ابتدا زمینی که از درون این روزنه زمان می‌دیدم با حالت قبلی یکی به نظر می‌رسید، ولی به تدریج با گذشت زمان اختلاف و تمایز بین این دو سناریو بیشتر می‌شد. در این سناریوی جدید دیدم که صلح و آرامش روی زمین را فرا خواهد گرفت و مردم و طبیعت هر دو شرایط بهتری خواهند داشتند. انسانها با یکدیگر بیشتر مدارا خواهند ‌کرد و نسبت به طبیعت نیز ملاحظه کارتر خواهند بود و می‌توانند بفهمند که عشق (واقعی) چیست. ما در آنجا به نقطه‌ای در زمان رسیدیم که به نظر شروع دورۀ چهارم و پنجم می‌رسید.  از طریق فکر به من الهام شد که “بشریت می‌تواند آن سرنوشتی را که می‌خواهد برای خود  انتخاب کند”….


تجربۀ لوئیز فاموسو
“من به یک مهمانی خداحافظی بزرگ برای دوستم دعوت شده بودم. من که به تازگی آخرین مدل ماشین فورد را خریده بودم و کمی هم تأخیر داشتم، با سرعت حدود 170 کیلومتر در اتوبان میراندم که ناگهان دیدم قسمت جلوی ماشینم پائینتر رفته ودود و جرقه های زیادی از اصطکاک آن با جاده به هوا میجهند…”  ادامۀ مطلب


تجربۀ کاساندرا موسگراو
کاساندرا موسگراو در طول عمر خود چندین تجربۀ نزدیک به مرگ داشت. ولی عمیق‌ترین تجربۀ او در سن 23 سالگی در حالی که مشغول اسکی روی آب بود اتفاق افتاد و او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و زندگی او را دگرگون کرد…  ادامۀ مطلب


تجربۀ ند دوگرتی
ند دوگرتی از نظر مادی یک زندگی رؤیایی داشت: ثروت فراوان، زنان زیبا، املاک متعدد، شهرت، و قدرت. ولی در تاریخ 2 جولای سال 1984 در اثر تماس نزدیک او با مرگ که به خاطر حملۀ قلبی در حین مشاجره و درگیری با یکی از شرکائش اتفاق افتاده بود تمام اینها زیر و رو شدند…  ادامۀ مطلب


تجربه ریکی رندولف
در دسامبر سال 1982، ریکی رندولف (Ricky Randolph) که برای شکار به طبیعت رفته بود، در اثر سقوط از ارتفاع حدود 25 متری به درون یک دره جان خود را از دست داد. او در تجربۀ خود دریافت که خوبی و نیکی حقیقی چیست و همچنین صحنه هائی از اتفاقات آینده به او نشان داده شد…  ادامۀ مطلب


 تجربۀ دنیون برینکلی
این موجودات یک به یک به سمت من آمدند. با نزدیک شدن هر کدام از آن‌ها، یک بسته کوچک از سینه او خارج شده و به سمت صورت من می‌آمد، ولی درست قبل از برخورد به من این بسته باز شده و در آن تصویر یک اتفاق جهانی که در آینده رخ می‌داد به نمایش درمی‌آمد… ادامۀ مطلب

91+