پیوندها

سایت های انگلیسی

انجمن بین المللی تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ به چند صد گزارش و مقاله های متعدد راجع به آخرین مطالعات و کتاب ها و آخرین اخبار مربوط به سمینارها:
www.iands.org

بنیاد تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ یکی از بزرگترین سایت های مربوط به NDE با چندین هزار گزارش. این سایت به چندین زبان مختلف است و حتی چند صفحه به زبان فارسی دارد:
www.nderf.org

تجربه های نزدیک به مرگ و حیات دیگر. این سایت توسط کوین ویلیام مدیریت می شود و شامل چند صد گزارش مشهور و جالب و صدها مقاله و بحث راجع به حیات بعد از مرگ و معنویت است:
www.near-death.com

سایت کتابهای کلاغ سفید با مباحث متعدد جالب راجع به معنویت و حیات پس از مرگ. همیچنین چندین تجربۀ بسیار قدیمی مربوط به اوایل قرن بیستم را می توان در این سایت یافت:
http://whitecrowbooks.com

داستانهای تجربه های نزدیک به مرگ با چند ده تجربۀ مشهور:
http://ndestories.org

دید فرشته گان (با چند صد گزارش و مباحثه و گفتگو):
http://angelicview.wordpress.com/tag/nde/

سایت دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، بخش مطالعات ادراکی. این گروه چندین کتاب و مقاله در مورد تحقیقات NDE و تناسخ منتشر کرده است:
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/dops-media/video-near-death-experience-research/

تجربیات تناسخ:

http://reincarnationforum.com

سایت دکتر رایموند مودی:

lifeafterlife.com

سایر منابع انگلیسی زبان

http://www.ebook.youreternalself.com

سایت های فارسی

سایت انجمن تحقیقات مرگ و تجربیات نزدیک به مرگ با چندین گزارش از تجربه کنندگان ایرانی و غیر ایرانی و مطالب جالب ترجمه شده از منابع انگلیسی:
DNDSI.ir

همچنین بخوانید

یک تجربه کوتاه

من به خاطر مسدودیت روده کوچک و سرگیجه چندین ساعت را در بخش مراقبت‌های اضطراری بیمارستان در درد شدید گذرانده بودم. بعد از چندین آزمایش پزشکی، دکترها تصمیم گرفتند که من باید فوراً تحت عمل جراحی قرار بگیرم. در مدت کمتر از یک...

ادامه مطلب